Sứ điệp: Trở Về Nhà Cha - Cố Mục sư Tôn Thất Bình | Lời Sống | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

Để nhớ về một vị Mục Sư đáng kính, một tấm gương của Người hầu việc Chúa trung tín và kết quả.
Cố Mục sư Tôn Thất Bình
Sứ điệp: Trở Về Nhà Cha
Chương trình truyền giảng nhân dịp Lễ kỉ niệm 100 năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.
Đà Nẵng, tháng 06/2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.