Để nhớ về một vị Mục Sư đáng kính, một tấm gương của Người hầu việc Chúa trung tín và kết quả.
Cố Mục sư Tôn Thất Bình
Sứ điệp: Trở Về Nhà Cha
Chương trình truyền giảng nhân dịp Lễ kỉ niệm 100 năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.
Đà Nẵng, tháng 06/2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *