Jêsus, Chúa Bình An

Sáng Tác: Lê Anh Đông (Sài Gòn 11.2005)
Thu âm năm 2006: Nguyên Thủy – Linh Năng (Album Hãy Mở Cửa Lòng)
Hòa Âm – Phối Khí: Lê Tú
Phòng thu: Quang Đạt Studio
____________________________
ALBUM THÁNH CA MÙA ĐÔNG
SONGBOOK LE ANH DONG
CHRISTMAS SONGS
VHOPE Phát Hành:

vhopemusic.com (Mua BEAT – MP3 – WAV Files & Tải Free Music Sheet)
___________________________
Email: vhope.leanhdong@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Leave the field below empty!