Nhạc và Lời: Mục Sư Lê Phước Thiện
———————————
DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ
Xin Ngài dắt tôi trọn bước đi
Tâm này nguyện dâng trọn cho Jêsus thôi
Tôi nguyện theo chơn Ngài không thôi

Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời
Chúa mang tội tôi thân Ngài nát tan
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời
Cho đời tôi luôn được an vui

Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la
Tôi và Christ muôn đời với nhau
Khi lòng bâng khuâng Jêsus dẹp đi ngay
Tôi được luôn bên Ngài không thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.