Tôi Không Thể Biết (I Cannot Tell)
Cổ điệu Ireland – Lời: William Y. Fullerton (1920)
Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch
Tôn Vinh Chúa: Thiên Bảo, Khánh Linh & Bùi Caroon
Hòa âm & Phối khí: Thanh Trúc
Drum: Khánh Vũ
Guitar Fuzz & Bass: David Boo
Motion Graphic: Tấn Cường

One thought on “Tôi Không Thể Biết – Thiên Bảo, Khánh Linh & Bùi Caroon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.