LỚP ĐỆM PIANO

Giáo Viên: Thanh Trúc

LỚP ĐỆM GUITAR

Giáo Viên 1: Vương Duy

Giáo Viên 2: Thiên Tứ

LỚP TRỐNG CAJON/DRUM

Giáo Viên 1: Nguyễn Thanh Hải

Giáo Viên 2: Khánh Đăng

LỚP THANH NHẠC

Giáo Viên: Bùi Caroon