ALBUM GIAI ĐIỆU THÁNH CA
THÁNH CA HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
(Vol.2_Giai Điệu Tin Cậy & Bình An)

Piano: SA ANH.
Phòng Thu: VHOPE STUDIO
Sản Xuất & Phát hành: VHOPE 2021
Apple Music:

Spotify: open.spotify.com/album/4KTp4K21wcHaL9GHv7nh0c?si=bqBtab2fQ_yCZXwafHi_FQ&nd=1

______________________________
1.Quanh Đêm Luôn Ngày_Thánh Ca 52
2.Chúa Sẽ Lo Toan_Thánh Ca 49
3.Chúa Giấu Tôi_Thánh Ca 47
4.Jesus Hằng Yêu Mến Tôi_Thánh Ca 364
5.Tình Yêu Bền Vững_Thánh Ca 512
6.Jesus Nhu Người Chăn Chiên Dắt Tôi_Thánh Ca 366
7.Đặt Niềm Tin Nơi Chúa_Thánh Ca 715
8.Nương Cánh Vĩnh Sinh_Thánh Ca 290
9.Chỉ Tin Cậy Chúa_Thánh Ca 722
10.Ôi Chúa, Đấng Tôi Cần Luôn_Thánh Ca 258
11.Chỗ Kẽ Đá Vững An_Thánh Ca 267
12.Con Sông Thái An_Thánh Ca 275
13.Khát Khao Dòng Nước_Thánh Ca 707
14.Đi Từng Bước_Thánh Ca 291
15.Như Ý Cha_Thánh Ca 701
16.Lúc Anh Nguyện Cầu_Thánh Ca 552
17.Bài Ca Tâm Linh_Thánh Ca 781
18.Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus_Thánh Ca 268
19.Bên Kia Bóng Mờ_Thánh Ca 735
20.Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi_Thánh Ca 852
___________________________________
Liên hệ:
Email: vhope.leanhdong@gmail.com
Phone: 0983913777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *