Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin: BÌNH AN TRONG BÃO TỐ | Live Concert | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM – CHI HỘI PHƯỚC THIỆN
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC CHIA SẺ NIỀM TIN
Chủ Đề: BÌNH AN TRONG BÃO TỐ
Kinh Thánh: Mác 4:39
“Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng:
Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.”
Thời Gian: 19g30, Thứ Ba 17/04/2018
Địa Điểm: HTTL Phước Thiện – Quảng Ngãi
Diễn Giả: Mục sư Võ Đình Đán (Ủy viên TLH HTTL VN)
MC: Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.