Thánh Nhạc Thương Khó – Phục Sinh
NHỚ… CHÚA CHẾT VÌ TÔI!
Kinh Thánh: Ê-sai 53:5
“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”
Thời Gian: 17g30, Chúa Nhật 25/03/2018
Địa Điểm: HTTL Sài Gòn
Diễn Giả: MSQN Nguyễn Thế Hiển
MC: Phước Lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.