Thánh Nhạc Thương Khó – Phục Sinh
NHỚ… CHÚA CHẾT VÌ TÔI!
Kinh Thánh: Ê-sai 53:5
“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”
Thời Gian: 17g30, Chúa Nhật 25/03/2018
Địa Điểm: HTTL Sài Gòn
Diễn Giả: MSQN Nguyễn Thế Hiển
MC: Phước Lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *