Emmanuel God Is With Us | Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Tôn Vinh Chúa: Greg Bostock & Glenda
Hoà âm-Phối khí: Sa Anh
Piano: Đinh Phục
Keyboard: Lê Tú, Tô Đông Phong
Bass: Mai Hoài Phương
Drum Jazz: Khánh Đăng
Percussion: Khánh Vũ
Guitar: Thiên Thảo
Guitar Fuzz: Anh Khoa
Violin: MaryLen, Trung Ngôn
Cello: Hồng Ngọc
Contrabass: Tiêu Tuyến
Motion Graphic Lyric: Gia-cơ, Cao Nguyên, Nhật Tân, Bảo Phước
Mix Livestream: Công Hùng, Bảo Phước
Cameraman: Thiên Nhân-Nhật Tân-Thiên Lộc-Tấn Cường-Xuân Nam-Tuấn Bùi
Sound Live: Thanh Tùng
Lighting: Vũ Lê
Hậu Kỳ: Tấn Cường
Đạo Diễn: D.O.N.G

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *