Tác giả - Tác phẩm: Mục sư - Nhạc sỹ Lê Phước Thiện | Hope + | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

MC: Mỹ Phước
Khách mời: Mục sư – Nhạc sỹ Lê Phước Thiện
——————————–
A-ĐAM VÀ TRÁI CẤM
Nhạc & Lời: Mục sư Lê Phước Thiện
Tôn vinh Chúa: Anh Toàn, Khánh Linh, Thanh Trúc, Tiểu Linh
(Trích từ Wonderful Stories Tập 2: Một Ngày Thật Buồn Của Con Người)
———————————
DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU (Thánh Ca 805)
Nhạc & Lời: Mục sư Lê Phước Thiện
Tôn vinh Chúa: Cát Uyên & Thanh Trúc
Piano: Thanh Trúc
Guitar: Vương Duy
———————————
ĐÊM HUYỀN DIỆU
Nhạc & Lời: Mục sư Lê Phước Thiện
Tôn vinh Chúa: Nhật Rol
Piano: Lê Tú
Violin: Nguyên Phan
Guitar: David Boo
———————————
NÀY ANH THẤY KHÔNG? (Thánh Ca 588)
Nhạc & Lời: Mục sư Lê Phước Thiện
Tôn vinh Chúa: Nenita & Thiên Bảo
Piano: Mỹ Phước
Guitar: Vương Duy
———————————
XUÂN ĐẾN BÊN NHÀ
Nhạc & Lời: Mục sư Lê Phước Thiện
Tôn vinh Chúa: Kim Nguyên, Khánh Linh, Phương Lý & Thanh Trúc
Piano: Thanh Trúc
Guitar: Vương Duy – Phương Lý
Cajon: Khánh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.