Ê-phê-sô 6:21-22 - Tôi Tớ Trung Thành Của Chúa | Đèn Soi Bước 132 | Đèn Soi Bước | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

“Vả, muốn cho anh em cùng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em.
Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.”
(Ê-phê-sô 6:21-22)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.