Thi-thiên 119 – Khổ 22: Tiếp Tục Sâu Nhiệm Trong Lời Chúa
Bài 2: Biểu Hiện Của Người Có Mối Liên Hệ Tốt Với Lời Chúa
“Nguyện môi-miệng tôi đồn ra sự ngợi-khen Chúa;
Vì Chúa dạy tôi các luật-lệ Chúa.
Nguyện lưỡi tôi hát-xướng về lời Chúa;
Vì hết thảy điều-răn Chúa là công-bình.
Nguyện tay Chúa sẵn giúp-đỡ tôi;
Vì tôi chọn các giềng-mối Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.