Thi-thiên 119 – Khổ 22: Tiếp Tục Sâu Nhiệm Trong Lời Chúa
Bài 1: Lời Cầu Xin Để Tiếp Tục Sâu Nhiệm
“Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài.
Xin hãy ban cho tôi sự thông-sáng tùy theo lời Chúa.
Nguyện lời cầu-khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa.
Xin hãy giải-cứu tôi tùy theo lời Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.