Thi-thiên 119 – Khổ 21: Tôi Vui Vẻ Trong Lời Chúa
Bài 3: Bí Quyết Để Giữ Luôn Vui Vẻ
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông-cậy nơi sự cứu-rỗi của Ngài.
Và làm theo các điều-răn Ngài.
Linh-hồn tôi đã gìn-giữ chứng-cớ Chúa,
Tôi yêu-mến chứng-cớ ấy nhiều lắm.
Tôi có gìn-giữ giềng-mối và chứng-cớ Chúa,
Bởi vì đường-lối tôi đều ở trước mặt Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *