Thi-thiên 119 – Khổ 21: Tôi Vui Vẻ Trong Lời Chúa
Bài 2: Cách Bày Tỏ Sự Vui Vẻ
“Mỗi ngày tôi ngợi-khen Chúa bảy lần,
Vì cớ mạng-lịnh công-bình của Chúa.
Phàm kẻ nào yêu-mến luật-pháp Chúa được bình-yên lớn;
Chẳng có sự gì gây cho họ sa-ngã.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.