Số 211: Lời Cầu Xin - MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An | Thi-thiên 119:161-163 | Khổ 21 - Bài 1 | Đèn Soi Bước | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

Thi-thiên 119 – Khổ 21: Tôi Vui Vẻ Trong Lời Chúa
Bài 1: Lời Cầu Xin
“Những vua-chúa đã bắt-bớ tôi vô-cớ,
Song lòng tôi kính-sợ lời Chúa.
Tôi vui-vẻ về lời Chúa,
Khác nào kẻ tìm được mồi lớn.
Tôi ghét, tôi ghê sự dối-trá,
Song tôi yêu-mến luật-pháp Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.