Thi-thiên 119 – Khổ 20: Tôi Yêu Mến Lời Chúa
Bài 3: Cách Tôi Yêu Mến Lời Chúa
“Tôi thấy kẻ gian-tà, bèn gớm-ghiếc chúng nó;
Vì chúng nó không giữ lời Chúa.
Xin hãy xem tôi yêu-mến giềng-mối Chúa dường bao!
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhân-từ Ngài.
Sự tổng-cộng lời của Chúa là chân-thật,
Các mạng-lịnh công-bình của Chúa còn đời đời.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.