Thi-thiên 119 – Khổ 17: Sự Kỳ Diệu Của Lời Chúa
Bài 3: Lời Chúa Giải Thoát Chúng Ta Khỏi Kẻ Thù
“Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà-hiếp của loài người,
Thì tôi sẽ giữ theo các giềng-mối Chúa.
Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi-tớ Chúa,
Và dạy tôi các luật-lệ Chúa.
Những suối lệ chảy từ mắt tôi,
Bởi vì người ta không giữ luật-pháp của Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.