Số 189: Bí Quyết Để Được Khôn Ngoan (P2) - MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An | Thi-thiên 119:103-104 | Khổ 13 - Bài 4 | Đèn Soi Bước | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

Thi-thiên 119 – Khổ 13: Sự Khôn Ngoan Thật
Bài 4: Bí Quyết Để Được Khôn Ngoan (P2)
“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!
Nhờ giềng-mối Chúa tôi được sự thông-sáng;
Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả-dối.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.