Số 188: Bí Quyết Để Được Khôn Ngoan (P1) - MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An | Thi-thiên 119:101-102 | Khổ 13 - Bài 3 | Đèn Soi Bước | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

Thi-thiên 119 – Khổ 13: Sự Khôn Ngoan Thật
Bài 3: Bí Quyết Để Được Khôn Ngoan (P1)
“Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà,
Để gìn-giữ lời của Chúa.
Tôi không xây-bỏ mạng-lịnh Chúa;
Vì Chúa đã dạy-dỗ tôi.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

One thought on “Số 188: Bí Quyết Để Được Khôn Ngoan (P1) – MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An | Thi-thiên 119:101-102 | Khổ 13 – Bài 3

  1. Khánh An says:

    Cảm ơn Mục sư và cảm ơn các anh chị em trong V-hope rất nhiều vì những bài học Kinh Thánh hàng ngày đã khích lệ mình rất nhiều trước áp lực cuộc sống và công việc mà mình đang gặp phải!Xin Cha thêm ơn cho các chị em để tiếp tục thực hiện những bài học thuộc linh bổ ích này cho các con cái Chúa được suy gẫm mỗi ngày!Muốn thật hết lòng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.