Số 184: Tác Dụng Của Việc Chọn Lời Chúa - MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An | Thi-thiên 119:92-94 | Khổ 12 - Bài 2 | Đèn Soi Bước | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

Thi-thiên 119 – Khổ 12: Lời Chúa Vững Lập Đời Đời
Bài 2: Tác Dụng Của Việc Chọn Lời Chúa
“Nếu luật-pháp Chúa không làm sự tôi ưa-thích,
Ắt tôi đã bị diệt-vong trong cơn hoạn-nạn.
Tôi chẳng hề quên giềng-mối Chúa,
Vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống.
Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi;
Vì tôi tìm-kiếm các giềng-mối Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.