Thi-thiên 119 – Khổ 9: Lời Chúa Trong Thử Thách
Bài 3: Luật Pháp Chúa Trỗi Hơn Tất Cả
“Tôi đã bị hoạn-nạn thật lấy làm phải,
Hầu cho học theo luật-lệ của Chúa.
Luật-pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi
Hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.