Thi-thiên 119 – Khổ 9: Lời Chúa Trong Thử Thách
Bài 1: Tin Vào Những Điều Tốt Lành
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu-đãi kẻ tôi-tớ Ngài.
Tùy theo lời của Ngài.
Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu-biết,
Vì tôi tin các điều-răn Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.