Thi-thiên 119 – Khổ 8: Kinh Nghiệm Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời Qua Lời Của Ngài
Bài 3: Biểu Hiện
“Nhân vì các mạng lịnh công bình của Chúa,
Tôi sẽ thức-dậy giữa đêm đặng cảm tạ Chúa.
Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa,
Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa.
Hỡi Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy sự nhân từ Ngài;
Xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.