Thi-thiên 119 – Khổ 8: Kinh Nghiệm Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời Qua Lời Của Ngài
Bài 2: Lý Do
“Tôi tư-tưởng về đường-lối tôi,
Bèn trở bước tôi về chứng-cớ Chúa.
Tôi lật-đật, không chậm-trễ,
Mà gìn-giữ các điều-răn Chúa.
Dây kẻ ác đã vương-vấn tôi;
Nhưng tôi không quên luật-pháp Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.