Thi-thiên 119 – Khổ 8: Kinh Nghiệm Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời Qua Lời Của Ngài
Bài 1: Kinh Nghiệm Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời Qua Lời Của Ngài
“Đức Giê-hô-va là phần của tôi:
Tôi đã nói sẽ gìn-giữ lời Chúa.
Tôi đã hết lòng cầu-khẩn ơn Chúa.
Xin hãy thương-xót tôi tùy lời của Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.