Thi-thiên 119 – Khổ 6: Lời Chúa Cứu Chúng Ta
Bài 1: Lời Cầu Xin
“Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến cùng tôi,
Tức là sự cứu rỗi của Ngài tùy lời phán Ngài!
Vậy, tôi sẽ có thế đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi;
Vì tôi tin cậy nơi lời Chúa.”
(Thi-thiên 119:41-42)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.