Nơi Nương Náu (My Hiding Place) - Greg & Glenda Bostock | Chạm - Live Acoustic | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

NƠI NƯƠNG NÁU (My Hiding Place)
Nhạc & Lời: Greg Bostock
Lời Việt: Vĩnh Duy
Tôn vinh Chúa: Greg & Glenda Bostock
Piano: Thanh Trúc
Guitar: Greg Bostock
———————————
Để theo dõi lời Việt của bài Thánh Ca, vui lòng chọn nút CC ở góc dưới bên phải của khung video
———————————
MY HIDING PLACE
Music & Lyrics: Greg Bostock

You are my hiding place, cover me by Your grace
Fill me with desire, draw me close to You
You are my hiding place

Cover me with mercy, never let me go
Send a sweet anointing, let the holy river flow
Fill me with Your presence, full of love and grace
You are my hiding place

You are a shield about me, a refuge in time of storm
I’m covered by Your love, sheltered from above
You are my hiding place

Cover me with mercy, never let me go
Send a sweet anointing, let the holy river flow
Fill me with Your presence, full of love and grace
You are my hiding place

You are my hiding place, cover me by Your grace
Fill me with desire, draw me close to You
You are my hiding place

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.