#CHẠM – Live Acoustic #3

Chủ đề: NẾM BIẾT CHÚA

Livestream 15h30 Thứ 5 – ngày 10/10/2019
Tại giữa dòng Nam Sông Hậu Giang – HTTTL An Lạc Tây – Sóc Trăng
———
Giao lưu livestream trực tiếp với các ca sĩ Cơ-đốc Nenita L Feria – Thiên Bảo – MyMy Nguyen – Nguyen Khanh Linh – Thái Bảo Trâm
———
Sản xuất
VHOPE-Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Christian Livestream

One thought on “Nếm Biết Chúa – Live Acoustic No#3

  1. han tran says:

    thật tuyệt vời! xin CHÚA ban phước dư dật trên CHẠM ! 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *