CHẠM LIVE 8: BÀI CA CA-NA-AN

Chạm Live 8
Chương Trình Ngợi Khen – Thờ Phượng
PRAISE & WORSHIP
Chủ Đề: BÀI CA CA-NA-AN
Kinh Thánh: “Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng-rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn.”
‭‭(Thi-thiên‬ ‭126:2‬)
_____________________________________
Trực Tiếp trên các nền tảng Facebook & YouTube VHOPE & CHRISTIAN
Vào Lúc 18h30 – Thứ 7 – Ngày 11/06/2022 (giờ việt nam)
Tại Nhà Thờ Tin-Lành Thông Tây Hội (Lầu 5)
849 Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp
VÀO CỬA TỰ DO
(Quý vị có thể đến tham dự tại địa chỉ trên, hoặc có thể tham dự qua hình thức link trực tiếp).
___________________________________
“Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu-tù của Si-ôn về, Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm-bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng-rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui-mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu-tù chúng tôi về, Như các suối miền nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt-hái cách vui-mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui-mừng, mang bó lúa mình.”
‭(‭Thi-thiên‬ ‭126:1-6‬)

Bài Ca Ca-Na-An
Bài ca của lòng biết ơn về một gia sản quý giá Chúa ban cho.
Bài ca của một đời sống nhận biết và kinh nghiệm về một Đức Chúa Trời dẫn dắt, Đức Chúa trời phù hộ, Đức Chúa Trời chu Cấp, Đức Chúa Trời bảo vệ, Đức Chúa Trời giải cứu, Đức Chúa Trời công chính & xử đoán công bình, Đức Chúa Trời nhân từ, luôn ban ơn & giàu lòng thương xót, Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của chính Ngài.

Bài ca Ca-Na-An
Bài ca về đức tin, sự phó thác và vâng phục nơi Đức Giê-hô-va, là sự thỏa lòng về sự ban ơn đổ đầy trong ân điển dư dật của Ngài, là đời sống kinh nghiệm về phép lạ & quyền năng của Chúa.

Bài Ca Ca-Na-An
Nhắc nhở về trọng trách và ý thức gìn giữ đời sống thuộc linh cho chính mình, và truyền cho hậu tự.
Bài ca bày tỏ đời sống kinh nghiệm sự ngọt ngào trong Chúa, và sống kết quả cho Ngài.

“Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, cầu-khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công-việc Ngài! Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ-lùng của Ngài.”
(Thi-thiên‬ ‭105:1-2).

VHOPE
Tháng 6/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *