Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
Nhạc: Charles Gabriel
Lời: Willam C. Martin
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Tôn vinh Chúa: Bùi Caroon
Vocals: Thúy Huyên, Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.