Thánh Ca 509: Ngày Giờ Qua - Huỳnh Giao, Thái Bảo Trâm, Thúy Huyên & Thanh Trúc | Lyric Video | Chạm + | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc