Mary, Người Có Biết?
(Mary, Did You Know?)
Nhạc: Buddy Greene, 1990
Lời: Mark Lowry, 1984
Lời Việt: Bích Vân
Tôn vinh Chúa: Thái Ngân
Hòa âm – Phối khí: Lê Tú
Guitar: Bá Thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.