Khi Chúa Vào Đời
(When A Child Is Born)
Nhạc: Zacar (1974) – Lời: Fred Jay
Lời Việt: Vĩnh Phúc (1986)
Tôn Vinh Chúa: Thiên Toại – Bảo Khánh
Hòa âm & Phối khí: Thanh Trúc
Drum: Khánh Vũ
Guitar Fuzz & Bass: David Boo
Typographic: Tỉnh Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *