Emmanuel-God Is With Us

Sáng Tác: Greg Bostock
Tôn vinh Chúa: Greg & Glenda Bostock
Hoà âm & Phối Khí: Sa Anh
Drum: Huy Cận
Bass: Mai Hoài Phương
Guitar: Greg & Anh Khoa
Recording in VHOPE STUDIO
Mix & Mastering by D.O.N.G
Quay & Dựng Phim: Tấn Cường
___________________________________

VHOPE SẢN XUẤT & PHÁT HÀNH 2019.
ĐẶT MUA Audio Bài Hát | BEAT | Music Sheet | Bài Phối Cha Band
★ Video Lyric: vhope.net/cham-plus/emmanuel-god-is-with-us-greg-glenda-bostock
★ Audio: vhope.net/san-pham/emmanuel-god-is-with-us
★ Beat: vhope.net/san-pham/beat-emmanuel-god-is-with-us
★ Sheet: vhope.net/san-pham/sheet-emmanuel-god-is-with-us
★ Bản phối: vhope.net/san-pham/ban-phoi-emmanuel-god-is-with-us

____________________________________________________________

Quý vị có thể theo dõi và liên lạc với chúng tôi qua:
★ Facebook : www.facebook.com/vhope.net
★ Website : vhope.net
★ Email : vhope.info@gmail.com
★ Phone: +84 983 913 777
★ ADD: 90 Street No.3, Trung Son Residence, Binh Hung, Binh Chanh, HCMC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *